Maakri tn 21, 10145 Tallinn, Eesti

Otsi
Sulgege see otsingukast.

Veebisaidi privaatsuspoliitika

1. Üldine Teave

a) Sissejuhatus

Täname teid huvi eest meie veebisaidi ja meie veebipõhiste teenuste vastu. Külastajate andmete kaitsmine ja nende kasutamine ainult nii, nagu meie kliendid/külastajad/kasutajad meilt ootavad, on meie kõrgeim prioriteet. Seega on järgmine poliitika mõeldud selleks, et teavitada teid teie isikuandmete töötlemisest ja teie õigustest seoses selle töötlemisega vastavalt isikuandmete kaitse üldmäärusele ("GDPR") ja muudele andmekaitseseadustele.

b) kontroller

Meie, Mosaic OÜ, oleme GDPRi kohaselt vastutav töötleja ja seega vastutame siinkohal kirjeldatud andmetöötluse eest.

c) Andmekaitseametnik

Võite igal ajal võtta ühendust meie andmekaitseametnikuga, kasutades järgmisi kontaktandmeid: Maakri 21, Tallinn, Eesti, Tel: +372 626 8450, e-post: dpo@mosaic.ee.

2. Isikuandmete töötlemine meie veebisaidi kasutamise ajal

Teie külastus meie veebisaidil ja/või meie võrguteenuste kasutamine registreeritakse. Salvestatakse teie seadme poolt hetkel kasutatav IP-aadress, kuupäev ja kellaaeg, teie seadme brauseri tüüp ja operatsioonisüsteem ning kasutatud leheküljed. Neid andmeid kogutakse meie veebisaidi ja veebiteenuste optimeerimiseks ja täiustamiseks. Töötlemine põhineb õiguspärasel huvil, kuna meie õigustatud huvi on kaitsta meie veebisaiti ja parandada meie teenuste kvaliteeti. Lisaks sellele salvestatakse teie isikuandmeid ainult siis, kui te annate need meile enda nimel, nt registreerimise, küsitluse, veebipõhise taotluse või veebipõhise ostu (lepingu täitmine) raames. Oleme võtnud asjakohased meetmed, et tagada registreerimise käigus meile esitatud andmete piisav kaitse. Nende meetmete hulka kuuluvad muu hulgas krüpteerimine, juurdepääsukontroll, ülesannete eraldamine, siseaudit jne.

a) Uudiskirja registreerimine

Soovi korral võite tellida meie uudiskirja meie veebilehel, täites seal oleva registreerimisvormi. Registreerimisvormil kogutud isikuandmeid töödeldakse ainult uudiskirja saatmiseks teie e-posti aadressile ja ainult juhul, kui olete andnud oma nõusoleku andmete töötlemiseks. Teie isikuandmeid töödeldakse seni, kuni te loobute uudiskirja tellimisest, klõpsates lingil "loobuda tellimusest", mis on esitatud igas meilt saadud uudiskirjas. Pange tähele, et pärast tellimuse tühistamist ei saa te meilt enam uudiskirju.

b) Kontaktivorm

Võite kasutada meie veebisaidil olevat kontaktvormi, et võtta meiega ühendust mis tahes taotluse korral. Kontaktvormi sisestatud isikuandmeid töödeldakse ainult teie päringule vastamiseks. Kontaktvormi täitmine ja saatmine on kinnitus, millega olete andnud oma nõusoleku andmete töötlemiseks.

c) Küpsised

Selleks, et muuta teie külastus meie veebisaidil meeldivamaks ja võimaldada teatud funktsioonide kasutamist, võime erinevatel lehekülgedel kasutada küpsiseid. Küpsised on väikesed tekstifailid, mis salvestatakse teie lõppseadmesse. Mõned küpsised, mida me kasutame, kustutatakse pärast brauseri seansi lõppu. Teised küpsised jäävad teie seadmesse ja võimaldavad meil või meie partnerettevõtetel teie brauseri järgmisel külastusel ära tunda. Te saate oma brauseri seadistada nii, et teid teavitatakse küpsiste seadistamisest eraldi ja te saate otsustada nende vastuvõtmise üle individuaalselt või välistada küpsiste vastuvõtmise teatud juhtudel või üldiselt. Lisateavet leiate oma internetibrauseri abifunktsioonist. Kui küpsiseid ei aktsepteerita, võib meie veebilehe funktsionaalsus olla piiratud.

Et rohkem teada saada, kuidas me kasutame küpsiseid, saate tutvuda meie "Cookie Policy". https://www.mosaic.ee/cookie-policy.

d) Andmete saajad

Me võime kasutada teie isikuandmete töötlemiseks kolmanda osapoole teenusepakkujaid. Need teenusepakkujad võivad asuda Euroopa Liidu (EL) ja Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) riikides ja väljaspool neid. Tagame, et need teenusepakkujad töötlevad isikuandmeid kooskõlas Euroopa andmekaitsealaste õigusaktidega, et tagada piisav andmekaitse tase, isegi kui isikuandmeid edastatakse riiki väljaspool EMPd, mille kohta ei ole olemas ELi komisjoni adekvaatsuse otsust. Isikuandmeid ei edastata teistele vastuvõtjatele, välja arvatud juhul, kui me oleme selleks seadusega kohustatud. Lisateavet rahvusvaheliste andmeedastuste asjakohaste kaitsemeetmete kohta või nende koopia saamiseks võtke ühendust meie andmekaitseametnikuga.

e) Säilitamisperiood

Meie veebisaidi kaudu meile esitatud isikuandmeid säilitatakse ainult seni, kuni nende töötlemise eesmärk on täidetud. Kuna kaubandus- ja maksuseaduste kohaselt tuleb järgida säilitustähtaegu, võib teatavate andmete säilitamise aeg olla kuni 3 aastat. Säilitamistähtaegu võib siiski muuta ka meie õigustatud huvi tõttu (nt andmete turvalisuse tagamiseks, väärkasutuse vältimiseks või kurjategijate vastutusele võtmiseks).

3. Teie õigused

Andmesubjektina võite oma õiguste kasutamiseks igal ajal võtta ühendust meie andmekaitseametnikuga, teatades sellest eespool punktis 1 nimetatud kontaktandmed. Need õigused on järgmised:

  • õigus saada teavet andmete töötlemise kohta ja koopia töödeldud andmetest;
  • õigus nõuda ebatäpsete andmete parandamist või puudulike andmete täiendamist;
  • Õigus nõuda isikuandmete kustutamist;
  • õigus nõuda andmete töötlemise piiramist;
  • õigus saada andmesubjekti puudutavaid isikuandmeid struktureeritud, üldkasutatavas ja masinloetavas vormis ning taotleda nende andmete edastamist teisele vastutavale töötlejale;
  • Õigus esitada vastuväiteid andmete töötlemisele;
  • õigus antud nõusolekut igal ajal tagasi võtta, et peatada teie nõusolekul põhinev andmetöötlus;
  • õigus esitada kaebus pädevale järelevalveasutusele: Andmekaitseinspektsioon (https://www.aki.ee/en).